20 de Febrero del 2009

No kalnemachtiloyan  mo tokayitia tetsijtsilin

tein kiijtosneki, temej tein kakistij

tein nikan ti momachtiaj, sekin ti hualeuaj  ne

xolal tzinacapan, uan sekij ayotzinapaj.

Nikan, tejuan tik tekitiltiaj  tal, to tamachtianij

tech nejmaktia, kampa se tatojtoka, kemej in

tomat, chil, kafentaj, uan in kipiajpiomej uan

tochijmej, in sayoj  tepitsin tein talmej

kin tekitiltiaj.

Se hueyi tanemilil  itech in to kalnemachtiloyan

tein semi moneki se kiijtos, ika nikan tik

nejcmajchpia itanemilil to uejkauj tatajhuan tein

nemij ne no xolal, ijkon tik sentokaskej ti

masehualmej.

Nikan tik piaj miak tekimej, tein mochiuaj,

nikan to kalnemachtiloyán, kemej, nekuikatil,

mijtotilis, uan oksekiok tein ika ti mo

ixpetaniaj. Nikan no tik tokaj taol, itech in

yekinika  metstij, ijkon tik nejmachpiaj , uan ajsij

in makuil metstij, uan tikuaj elot.

Ahmed Alí Mulay Hamadi

in sayoj tepitsin, tein tik chiuaj

itech in to kalnemachtiloyan.

 

Tasoj Kamatik.